Ouderbijdrage

Financiële ouderbijdrage
Als een leerling niet op het AZC woont, vragen we een financiële bijdrage van de ouders. Het gaat om een vrijwillige bijdrage van € 40,-. Dit geld gebruiken we bijvoorbeeld om schoolreisjes van te betalen. De leerlingen krijgen hierover een brief met meer informatie.