Advies

Een leerling wordt op de ISK geplaatst met als doel om uit te stromen naar het reguliere onderwijs. Leerlingen worden meestal bij ons aangemeld vanuit het COA en Vluchtelingenwerk, of via de basisschool. Als er op uw basisschool een anderstalige leerling zit waarvan u denkt dat deze nog niet klaar is voor het reguliere voortgezet onderwijs, dan kunt u deze aanmelden bij ons op school.

Mocht u een leerling bij u op school hebben waarvan u twijfelt of deze klaar is om naar het reguliere voortgezet onderwijs te gaan? Of heeft u een leerling bij u op de basisschool die mogelijk te vroeg doorgestroomd is?

Wij kunnen u dan op de volgende manieren ondersteunen:

  • Het afnemen van TOA-toetsen. Deze toetsen zijn specifiek voor anderstalige leerlingen en testen de kennis van het Nederlands op dit moment.
    Door de afname van een TOA, kunnen wij een advies geven waar de leerling op dit moment staat t.o.v. het Nederlandse onderwijssysteem en waar eventueel nog aan gewerkt kan worden.
  • Een meeloopperiode op Caleido waarbij we de leerling observeren en toetsen waarna er een terugkoppeling volgt met advies.
  • Plaatsing van leerlingen die in groep 7 of 8 zitten en nog niet helemaal klaar zijn voor het reguliere voortgezet onderwijs. Dit is het hele schooljaar mogelijk. De leerling kan dan bij ons nog werken aan extra taalverwerving en hierdoor mogelijk wel uitstromen op het niveau wat het basisonderwijs voor ogen heeft. De leerling kan vanuit Caleido uitstromen naar iedere reguliere school voor voortgezet onderwijs.
  • Een observatie vanuit Caleido op de basisschool waarna in overleg met de IB’er en de groepsleerkracht een advies volgt.
  • Ambulante begeleiding binnen het regulier voortgezet onderwijs vanuit het taalarrangement.
  • Ondersteuning bij oudergesprekken met Arabische ouders over door- en uitstroom door onze interculturele opvoedcoach.

Samen met u zullen we kijken wat wenselijk is voor de betreffende leerling en zullen we er alles aan doen om een eventuele overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u ons bereiken via advies@caleido-isk.nl.