NT2

Binnen Caleido werken we met speciale methodes voor leerlingen die een tweede taal moeten leren. De methodes zijn ingedeeld naar de niveaus van Nederlands volgens het raamwerk NT2. Ze lopen van A0 tot B1 en alle vaardigheden komen aan bod. Voor leerlingen die niet bekend zijn met het westerse schrift of die nooit hebben leren lezen en schrijven, werken we met methodes op alfa niveau.

Daarnaast is er extra aandacht voor woordenschat. Er wordt begonnen met het aanbieden van dagelijkse taal. Een leerling kan deze woorden gelijk gebruiken en ervaart het nut van het leren van de taal. Vervolgens bieden we langzaamaan steeds meer schooltaalwoorden aan, die een leerling nodig heeft om de vakken binnen het regulier onderwijs te volgen. Zo zit er een logische volgorde in het aanbieden van de woordenschat. Ook werken we aan leerstrategieën.

Binnen Caleido hebben we een leerlijn ontwikkeld waarin alle vaardigheden aan bod komen. De leerlijn is opgebouwd volgens het raamwerk NT2, wat u hier kunt vinden. De klassen zijn samengesteld op het niveau van Nederlands, maar binnen elke klas wordt gedifferentieerd op basis van leerbaarheid en het verwachte uitstroomniveau van een leerling.

Streefdoelen
Wij werken binnen Caleido met de streefdoelen NT2 van het ITTA. Door het afnemen van TOA toetsen bepalen wij het huidige niveau van Nederlands van een leerling. Op de website van LOWAN vindt u meer informatie over de leerlijnen en streefdoelen. In de streefdoelen staat aangegeven welk niveau van Nederlands toegang geeft tot welk niveau binnen het voortgezet onderwijs of MBO.

Om de uitstroom van een leerling te bepalen gebruiken we de onderstaande streefdoelen en alle bekende toetsresultaten. Maar ook de leerbaarheid, motivatie en sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling nemen we hierin mee.