Klachten

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Soms zijn er meningsverschillen of botsingen, dat is niet bijzonder. Meestal lukt het om dit in goed overleg op te lossen. Soms leidt een meningsverschil tot het indienen van een klacht. Het Zuyderzee Lyceum heeft een officiële klachtenprocedure.

Betrokkenen bij de school zoals (oud-)leerlingen, ouders, personeelsleden en vrijwilligers kunnen klachten uiten over gedragingen en beslissingen (of het uitblijven ervan) van medewerkers die in en voor de schoolwerkzaam zijn of anderszins deel uitmaken van de school. In de regel zullen klachten binnen de school tussen betrokkenen worden afgedaan.

Van mentor tot klachtencommissie
Heeft uw kind een probleem op school? Dan is de mentor de eerste persoon met wie u naar een oplossing kunt zoeken. Lukt dat niet, dan is de schoolleiding het volgende aanspreekpunt. Komt u er met hem of haar ook niet uit? Dan kijkt het bevoegd gezag naar de situatie. Leidt dit allemaal niet tot een oplossing? Dan kuntu het probleem voorleggen aan de klachtencommissie.

Klachtenregeling
De klachtenregeling van de school vindt u onder belangrijke informatie.

Stichting Onderwijsgeschillen
Voor de behandeling van klachten is onze school aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze stichting onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De stichting geeft advies (en eventueel aanbevelingen) aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt een beslissing over deafhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen.

U kunt een klacht rechtstreeks indienen bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Als u wilt, kan de interne ofexterne vertrouwenspersoon u hierbij helpen. Meer informatie vindt u op: www.onderwijsgeschillen.nl.