Team

Er werken verschillende mensen bij Caleido die allemaal andere werkzaamheden hebben.

Docent
De docenten geven je les in hun eigen vak, bijvoorbeeld sport, CKV of Engels. Sommige docenten zijn ook mentor.

Mentor
Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor bespreekt hoe het met jou gaat op school en of je naar een andere klas gaat. Als je een probleem hebt, kun je naar je mentor gaan. Je mentor zal je dan proberen te helpen.

Ondersteuners
Omdat de leerlingen op onze school veel verschillende niveaus hebben, is er vaak extra hulp in de klas. Deze hulp wordt geboden door de ondersteuners. Zij kunnen bijvoorbeeld met kleine groepjes leerlingen lezen of extra oefenen.
De ondersteuners zijn ook de mensen die de intakes met de leerlingen doen en alles regelen als een leerling net nieuw bij ons op school is.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is er om hulp van buiten de school te regelen als niemand in de school jouw probleem kan oplossen. Soms zegt je mentor dat je naar de zorgcoördinator kunt gaan om iets te vragen. Soms vraagt je mentor de zorgcoördinator om hulp. Bij ons op school is dit Berber de Laat en Rinske Bakker.

Vertrouwenspersoon
Je kunt met de vertrouwenspersoon praten, als je iets liever niet met je mentor wilt bespreken. Voor onze school zijn Dalia Al Haj Diab, Thomas Wiebe Swart, Diane Huisstede en Lyda Schol vertrouwenspersoon.

Conciërge
De conciërge zorgt dat alles in de school netjes blijft. Als er iets kapot is, kun je dit bij de conciërge regelen. De conciërge helpt bij allemaal verschillende dingen.

Directeur
De directeur van alle locaties van Caleido, is mevrouw Kooitje. Zij wordt bij haar taken ondersteund door twee coördinatoren.

Verzuimcoördinator
Wij vinden het belangrijk om te weten waar onze leerlingen zijn als ze niet op school zijn. Daarom hebben wij ook een verzuimcoördinator. Mochten er vragen zijn over de aan- of afwezigheid van een leerling dan kan er gebeld worden naar: 0627289265.