Documenten VariO Onderwijsgroep

Caleido is onderdeel van de Vario Onderwijsgroep en valt onder het Zuyderzee Lyceum. Het Zuyderzee Lyceum bestaat uit zes deelscholen met zeer gevarieerd eigentijds onderwijs: Caleido Lemmer en Emmeloord, Vakcollege Noordoostpolder, X-tuur, Zuyderzee Lyceum Emmeloord Junior, Zuyderzee Lyceum Emmeloord Senior en Zuyderzee Lyceum Lemmer.

Daarom bieden wij hier ook de Schoolgids van het Zuyderzee Lyceum aan. De gids beoogt u op duidelijke en inzichtelijke wijze te informeren over de onderwijsdoelen en de structuur van onze scholen, de bijzondere voorzieningen voor leerlingen, de manier waarop de onderwijstijd wordt benut, de geldelijke bijdrage, de jaaragenda en de rechten (én plichten) van alle bij onze school betrokkenen.

Download hier de schoolgids van het Zuyderzee Lyceum. In deze schoolgids worden de schoolorganisatie, het onderwijskundig beleid en de leerlingbegeleiding van het gehele Zuyderzee Lyceum beschreven.

Voor ons beleid en onze VariO-brede protocollen verwijzen wij u naar de website van VariO Onderwijsgroep: https://www.vario-onderwijsgroep.nl/over-ons/informatie/

AVG

Beleid

Bestuursverslagen

Financieel

Jaarrekening

Jaarverslag

Leerlingenstatuut

Magister

Protocollen

Schoolgidsen

Verzekering

Verzekeringen