Stage

Met ingang van schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen van Caleido-ISK ‘stagelopen’. Stagelopen betekent: ‘bij een bedrijf of organisatie werken’. Het is echter geen werk waar een salaris voor wordt betaald. Een stage is vooral bedoeld om in de praktijk veel te leren.

Vier keer per schooljaar worden de DSB-besprekingen gehouden. Tijdens deze doorstroombesprekingen kijkt het schoolteam naar de resultaten en de voortgang van de leerlingen.

Er wordt ook gekeken of een stageperiode relevant is voor de ontwikkeling van de leerling. Een leerling mag op stage als hij onder andere voldoet aan de volgende criteria:

  • de leerling is minimaal 16 jaar;
  • de leerling heeft niet meer dan 10% ongeoorloofd verzuim;
  • de leerling beheerst Ned. ‘spreken’ op minimaal niveau A1.

De periode waarover en de tijden waarop de leerling stageloopt worden afgestemd met het bedrijf of de organisatie. De stagedoelen van de leerling worden ook vastgelegd. De stage kan bijvoorbeeld bedoeld zijn om beter Nederlands te leren spreken, ‘vaktaal’ te leren, of praktijkervaring op te doen.

De leerlingen worden vanuit school begeleid tijdens stage. Er is regelmatig contact tussen het leerbedrijf en het ‘stagebureau’ van school.

Op deze website staan twee belangrijke documenten. Als eerste ziet u de ‘Stageovereenkomst’. Dit document bevat de belangrijkste richtlijnen/voorwaarden zoals die gelden voor stage. Het document wordt ondertekend door de leerling, het leerbedrijf en door school. Bij minderjarige leerlingen dient ook de ouder/voogd te ondertekenen. Het tweede document is de uitleg van de ‘Aansprakelijkheidsverzekering’ van onze school.

Download hier onze stageovereenkomst.

Download hier onze uitleg met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering.