Klassen in Lemmer en Emmeloord

In Emmeloord hebben we meerdere klassen. Deze klassen hebben verschillende niveaus; alfa, intake, doorstroom en uitstroom. Soms zitten de leerlingen in die klas omdat ze dezelfde leeftijd hebben, soms omdat ze extra tijd nodig hebben om hun werk te doen, of soms omdat ze bijna klaar zijn om uit te stromen naar het vervolgonderwijs.
We proberen de leerlingen zoveel mogelijk bij elkaar te zetten op de behoefte van hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld leerlingen die 18 jaar of ouder zijn zitten allemaal bij elkaar in dezelfde klas.

De verschillende klassen, hebben niet allemaal dezelfde vakken. We kijken hierbij naar waar een leerling zit op de leerlijn, welke vakken daar het beste bij passen.

Lemmer is een kleine locatie. In welke klas de leerling zit hangt af van zijn of haar niveau van Nederlands. De leerlingen hebben in die klassen niet allemaal dezelfde vakken.

Als een leerling net begint op school, heeft hij of zij bijvoorbeeld nog geen Engels omdat het dan al lastig genoeg is om het Nederlands te leren. Dit komt er dan later nog bij.