Door- en uitstroom

Doorstroom
Een leerling zit gemiddeld 2 jaar bij ons op school. Maar wij bieden zoveel mogelijk maatwerk. Hoe lang het voor iedere leerling apart is, is afhankelijk van de voorgeschiedenis en persoonlijke ontwikkeling van de jongere.
Een leerling die net in Nederland is, start bij ons in een instroom- of intakeklas. Er zijnn 3 momenten per jaar waarop een leerling kan doorstromen naar een volgend niveau. Om te bepalen of een leerling kan doorstromen maken we gebruik van het Raamwerk NT2 en TOA-toetsen.

Uitstroom
Leerlingen kunnen uitstromen naar het voortgezet onderwijs of het MBO. Leerlingen van 12 tot 15 jaar kunnen uitstromen naar alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Het is afhankelijk van hun leeftijd in welke klas ze komen. Maar we streven ernaar leerlingen in klas 1 (uiterlijk klas 2 VMBO BB/KB/GT of klas 3 H/V) te plaatsen. De leerlingen hebben op het moment van doorstromen nog steeds een taalachterstand, waar ze ook in het reguliere onderwijs aan moeten blijven werken. Dit kan op alle scholen binnen het samenwerkingsverband Aandacht+ ondersteund worden vanuit het taalarrangement.

Leerlingen van 16 jaar en ouder stromen uit naar het MBO. Wij hebben goede contacten met de MBO’s in onze omgeving. Een leerling die uitstroomt vanuit Caleido heeft hierdoor mogelijkheden om niet op de Entrée opleiding te hoeven starten. De ISK geeft geen startbekwaamheid, daarom zou een leerling volgens de regels op Entrée moeten starten. Maar met onderbouwing en extra toetsing heeft een leerling de mogelijkheid om te starten op niveau 2 of versneld door te kunnen naar niveau 3 of 4.

Tot slot hebben wij ook leerlingen die in hun eigen land al moeite hadden met leren. Deze leerlingen zullen wij ten allen tijde proberen zoveel mogelijk van het Nederlands mee te geven voordat we ze aanmelden bij het praktijkonderwijs.