Leerlingenraad

Ook bij Caleido hebben we een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten 2 leerlingen uit elke klas. De leerlingen vergaderen één keer per maand met een docent en onze locatiedirecteur meneer Oosterhof. Tijdens deze vergaderingen kunnen leerlingen vertellen wat ze willen verbeteren aan onze school. Of de docenten kunnen de leerlingen vragen om bijvoorbeeld mee te denken over regels en afspraken.

“Ik vind het was leuk. Ze luisteren naar ons wat we willen in school.Uit elke klas gingen 2 leerlingen hun eigen idee of wat ze willen op school opschrijven. We drinken iets, koffie, thee of limonade. Ze hebben alle ideeën opgeschreven. De volgende keer gaan we een idee bereiken.”  

Groetjes!  Baran en Baneen