Frequently asked questions

Welkom op de Caleido vraag en antwoord pagina. Hier staan vragen die ons in de loop van onze ontwikkelingen gesteld zijn. Wij hebben ze zo goed mogelijk beantwoord. Indien u aan de hand van deze beantwoording nog vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen.

Zit een leerling zijn hele schoolloopbaan in dezelfde klas?

Als de leerling voor het eerst naar school gaat komt de leerling in een instroomklas. Daarna gaat hij via een doorstroomklas, naar een uitstroomklas en vervolgens naar het regulier onderwijs. Komt een leerling van een andere school dan hoeft hij vaak niet meer te beginnen in een instroomklas. Komt een leerling van de basisschool dan komt hij meestal direct in een uitstroomklas richting het voortgezet onderwijs.

Wordt er gelijk vanaf het begin Nederlands gesproken?

Ja. Met ondersteuning van plaatjes en de hulp van klasgenoten kunnen leerlingen al heel snel genoeg begrijpen om mee te kunnen doen in de les. In een klas zitten leerlingen met allemaal verschillende moedertalen, maar het Nederlands is wat ze uiteindelijk straks allemaal moeten begrijpen. Door er zo snel mogelijk mee te beginnen, ervaren ze ook wat het nut is van het leren van de taal van het land waar ze nu wonen.

Wat zijn er voor uitstroommogelijkheden?

We begeleiden alle leerlingen naar een voor hen passend uitstroomniveau. In de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar is dit een niveau binnen het voortgezet onderwijs. Vanaf 16 jaar is dit een niveau op het MBO. Voor leerlingen die 15 jaar zijn bij uitstroom wordt gekeken naar een passende oplossing. Soms is dit MBO, soms is dit voortgezet onderwijs.

Daarnaast zijn er nog leerlingen die uitstromen naar het praktijkonderwijs. Een enkeling gaat naar een schakeljaar richting HBO.

Uit welke landen komen de leerlingen?

We hebben leerlingen uit heel veel verschillende landen. Maar de meeste leerlingen komen uit; Syrië, Eritrea, Polen, Iran, Irak, Afghanistan en Somalië.

Op welke niveaus wordt er gewerkt?

We werken volgens de niveaus die zijn vastgelegd in het raamwerk NT2. Dit begint bij Alfa A, B en C en gaat dan verder van A0 > A1 > A2 > B1.
De meeste leerlingen verlaten onze school op niveau A2 of B1. Als je dit vergelijkt met de niveaus van Meijerink, dan ligt 1F tussen A2 en B1.
Een enkele leerling zal sommige vaardigheden af kunnen sluiten op B2.
Bij wiskunde wordt gewerkt op de niveaus van het reguliere onderwijs. Bij Engels wordt de lesstof ook aangepast aan het niveau van de leerling.

Met welke materialen wordt er gewerkt?

We werken met materialen die speciaal ontwikkeld zijn voor anderstalige leerlingen. We werken onder andere met: Horen, Zien en Schrijven, Beter Nederlands, Beter Lezen, Samen Lezen, 7/43, Diglin, Muiswerk, Melkweg en Schrijfvaardig.

Maar we werken ook met bijvoorbeeld Nieuwsbegrip, Getal en Ruimte, Nieuw Nederlands, Nu Nederlands en Kies.

krijgen de leerlingen een diploma?

Nee, de leerlingen krijgen geen officieel diploma. De leerlingen krijgen wel een certificaat waar op staat op welk niveau zij de ISK afgerond hebben.

Kan een leerling halverwege het jaar instromen?

Ja. Een leerling kan te allen tijde aangemeld worden op de ISK. Tijdens de intake wordt bekeken in welke klas een leerling geplaatst gaat worden en wanneer de leerling kan beginnen. Soms hebben we zoveel aanmeldingen tegelijk, dat een leerling niet direct kan starten.

Hoelang zit een leerling op de ISK?

Het is per leerling verschillend hoelang het traject op de ISK duurt. Dit is afhankelijk van de vooropleiding van de leerling en hoe makkelijk een leerling zich de Nederlandse taal eigen maakt. Elke 6 weken wordt het leerproces geëvalueerd en kan een leerling naar een andere klas. Ook is het meerdere keren per jaar mogelijk om uit te stromen naar het regulier onderwijs.