Vakken

Bij Caleido volg je verschillende vakken. Hieronder kun je meer lezen over wat je bij die vakken leert.

Bij Nederlands werken we aan de verschillende vaardigheden vanuit het Raamwerk NT2.

Dat betekent dat je op A0 niveau begint en je niveau steeds verder omhoog gaat brengen naar A1, A2 of misschien zelfs B1.
We werken o.a. aan lezen, schrijven, luisteren, spreken, begrijpend lezen en heel veel woordenschat.

Bij rekenen en wiskunde werken de leerlingen in niveaugroepen.
Sommige leerlingen hebben nog nooit of heel weinig rekenen gehad en sommige leerlingen zaten in hun eigen land al op het hoger onderwijs.

Daarom bieden we ook wiskunde aan, voor die leerlingen die dat al gehad hebben.
Er wordt geprobeerd om de leerling zoveel mogelijk op zijn eigen niveau aan de verschillende onderdelen van rekenen en wiskunde te laten werken.

In de les zijn er altijd 3 groepen en 2 docenten.

Bij Burgerschap worden allemaal onderwerpen behandeld die iets te maken hebben met het leven in Nederland.

Tijdens de muziekles werk je aan muziektheorie, bijvoorbeeld noten leren lezen. En je leert een instrument bespelen.

Kun je al een instrument bespelen? Dan kijk je samen met meneer Masé of je dat tijdens de les ook weer kunt doen.

Bij CKV wordt je uitgedaagd om met een andere bril naar de wereld te kijken en mooie dingen te maken.

Je werkt samen, op een andere manier aan Nederlands en aan je zelfvertrouwen.

Bij sport maak je kennis met heel veel verschillende sporten en de regels die daar bij horen.

Je leert hierdoor ook samenwerken en jezelf uitdagen!

Er zijn ook mogelijkheden voor zwemles. Vraag hiernaar bij de sportdocent.

Bij Engels werk je aan verschillende vaardigheden en we proberen dit zoveel mogelijk te doen op je eigen niveau.
Misschien heb je al Engels gehad in je eigen land, dan kun je op een ander niveau werken dan een leerling die nog nooit Engels heeft gehad.
We werken o.a. aan lezen, luisteren en spreken.

Bij Loopbaanoriëntatie leren we je meer over beroepen en opleidingen in Nederland.

Tijdens de lessen van ICT leren we je hoe je goed kunt werken op de laptop en iPad.

Bij Rots en Water leer je meer over hoe je kunt vertrouwen op jezelf.