Expertisecentrum

Caleido is het regionale expertisecentrum voor onderwijs aan anderstaligen. Het docententeam van Caleido heeft veel ervaring en expertise opgedaan en stelt deze graag beschikbaar aan andere scholen die onderwijs aan anderstaligen verzorgen.
Daarbij valt te denken aan de volgende zaken:

  • Wij hebben kennis van traumasensitief lesgeven.
  • Wij kunnen adviseren in welke methodes in te zetten zijn om de leerling op niveau te ondersteunen in de reguliere lessen.
  • Wij kunnen een advies geven over welk niveau een leerling in het regulier onderwijs aan zou kunnen.
  • We kunnen meedenken in het vinden van passende zorg en ondersteuning voor leerling en ouders.

Wilt u hier meer over weten, of heeft u misschien nog een hele andere vraag? Bel ons dan of mail naar info@caleido-isk.nl

Mail ons via advies@caleido-isk.nl