“Ik zie het als mijn missie om mensen te helpen"

Na weken van voorbereiding zijn de afgelopen week 50 nieuwe leerlingen gestart bij Caleido-ISK. Deze leerlingen, allemaal jongens in de leeftijd van 13 tot 18 jaar, volgen de komende maanden onderwijs in het ‘Expansievat’, een nieuwe dependance van Caleido-ISK. De jongens leren hier voornamelijk de Nederlandse taal en krijgen les in rekenen. Daarnaast wijden de docenten een belangrijk deel aan het uitleggen en bijbrengen van de Nederlandse gebruiken.

Onderwijs geven op Caleido betekent onderwijs geven aan uiteenlopende culturen. De groep jongens die gestart is komt voor 80% uit Syrië. De overige 20% komt uit Jemen, Pakistan, Afghanistan en Eritrea. Het overgrote deel spreekt alleen Arabisch en een kleine groep ook Engels. Elke leerling heeft zijn eigen doel en leerroute wanneer hij/zij bij Caleido binnenkomt. De leerlingen leren allereerst voldoende de Nederlandse taal om daarna uit te stromen op het niveau wat bij hun past.

Missie om te helpen
“Op dit moment hebben we drie klassen. Een klas met jongens die analfabeet zijn, een klas met jongens die kunnen lezen en schrijven en dus onderwijs hebben gehad in hun land van herkomst en een klas met jongens die onderwijs hebben gehad en Engels spreken. In deze laatste klas zitten ook leerlingen met een havodiploma”, vertelt Dalia. Dalia is onderwijsondersteuner bij Caleido en zelf afkomstig uit Syrië. Dalia spreekt Arabisch en is blij dat ze kan helpen om de jongens wegwijs te maken binnen de Nederlandse waarden, normen en gebruiken. “Ze noemen mij ook al mama Dalia”, vertelt ze lachend. “Het is voor hun fijn dat ze met iemand in hun moedertaal kunnen spreken en kunnen vertellen hoe het met ze gaat. Daarnaast help ik de leerlingen om doelen te stellen wanneer het even teveel wordt.

“Ik zie het als mijn missie om mensen te helpen. In Syrië was ik advocaat en hier in Nederland kan ik de mensen vanuit mijn eigen ervaring helpen. Sommige dingen uit de opvoeding werken hier gewoon niet. Ook is het voor ouders lastig om vanuit het buitenland hun kind hier te helpen, ze hebben vaak geen idee hoe het hier gaat.”

Eindelijk naar school
Aemen en Omar, beide 17 jaar, zijn twee van de jongens die afgelopen week gestart zijn bij Caleido. Ze zijn al ruim drie maanden in Nederland. Aemen heeft zijn havodiploma gehaald in Egypte en wil later tandarts worden. Hij spreekt inmiddels een aardig mondje Nederlands. Dit heeft hij zichzelf geleerd met behulp van een vertaalprogramma. Omar komt uit Syrië en heeft daar vier jaar onderwijs gevolgd. Door de oorlog kon hij daar niet meer naar school. Hij wil heel graag automonteur worden. Beiden moeten het meeste wennen aan de taal. Ze zijn vooral blij dat ze eindelijk weer naar school kunnen en willen graag meer leren over Nederland, de regels en de feestdagen.